1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων:

Επωνυµία: Αφροδίτη Αποστολάκη
Ταχυδροµική Διεύθυνση: Ταλιαδούρου 6, Καρδίτσα, ΤΚ 43100
Αριθµός τηλεφώνου: 2441071577
Διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου: [email protected]
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αφροδίτη Αποστολάκη

2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε:

Δεδοµένα επικοινωνίας: Τα δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτούμενων προσωπικών πληροφοριών σας στα αντίστοιχα πεδία που με σκοπό την πραγματοποίηση και παραλαβή της παραγγελίας σας, δλδ το όνοµα, το επώνυµο, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας (σταθερό /κινητό) η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).

3. Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail), που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων μας, και για την συλλογή των οποίων έχετε προηγουμένως δώσει την συναίνεσή σας, ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε ότι αφορά την παραγγελία σας και την εκτέλεση των σκοπών της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης αγαθών.
 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε σχέση με διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες εκδηλώσεις.
 • Για να σας ενημερώνουμε και να σας αποστέλλουμε προσφορές και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα.
 • Γενικότερα, για την προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, εφόσον το επιθυμείτε.

Τα δεδομένα αυτά δεν εκχωρούνται σε τρίτα μέρη εκτός των συνεργατών μας για την παροχή υποστήριξης της ιστοσελίδας pizza-hot.gr. Ενδέχεται όμως, να ανακοινωθούν σε συνεργάτες μας για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

4. Ποια είναι η νοµική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδοµένων;

Συγκατάθεση: Για να επεξεργαστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόµαστε στη συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 καθόσον με την εγγραφή σας και την καταχώρισή τους στη βάση δεδομένων μας, μας παρέχετε τη σχετική συναίνεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγµή επικοινωνώντας µαζί µας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, ή επιλέγοντας το πλήκτρο «διαγραφή» στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού µηνύµατος που λαµβάνετε από εµάς, ή αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

5. Ποια είναι τα δικαιώµατά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση µε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (αρ.15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679) Μπορείτε να µας ρωτήσετε εάν επεξεργαζόµαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδοµένα. Μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα.
 • Δικαίωµα διόρθωσης (αρ.16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679) Μπορείτε να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε οιαδήποτε ανακριβή προσωπικά δεδοµένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συµπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα εάν αυτά είναι ατελή.
 • Δικαίωµα διαγραφής (“δικαίωµα στη λήθη”) (αρ.17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679) Μπορείτε να µας ζητήσετε να διαγράψουµε οιαδήποτε από τα προσωπικά σας δεδοµένα τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή σε περιπτώσεις που έχετε ανακαλέσει τη συναίνεσή σας.
 • Δικαίωµα ανάκλησης της συναίνεσης (αρ.7 παρ.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679) Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγµή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσης για το διάστηµα πριν την ανάκλησή της.
 • Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας (αρ.18 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679) Μπορείτε να µας ζητήσετε να περιορίσουµε τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων εάν η χρήση αυτή είναι µη νόµιµη, ή εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδοµένα δεν χρειάζονται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς.
 • Δικαίωµα στη φορητότητα (αρ.20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679) Έχετε το δικαίωµα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδοµένα, τα οποία µας έχετε χορηγήσει, σε δοµηµένη, κοινά αποδεκτή και µηχαναγνώσιµη µορφή και να µας ζητήσετε να µεταφέρουµε τα δεδοµένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καµία αντίρρηση από εµάς.
 • Δικαίωµα εναντίωσης (αρ.21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679) Έχετε το δικαίωµα να εναντιωθείτε, για οιουσδήποτε νόµιµους λόγους, οποιαδήποτε στιγµή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων.

6. Πώς µπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας:

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων σας, µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας µε οιονδήποτε τρόπο (βλ. ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας) και στο email [email protected].